top of page


מדיטציות שונות בהנחייתי באפליקציה Insight Timer (חינמית)

הנחיות תרגול ושיחות שלי מתוך ריטריטים, באתר עמותת תובנה:

מדיטציה מונחית - עוגן הגוף והנשימה (סופ״ש ארוך  של ויפסנא עם ערן הרפז וסנדיה בר קמה, מרץ 23)
מדיטציה מונחית (סופ״ש ארוך  של ויפסנא עם ערן הרפז וסנדיה בר קמה, מרץ 23)
הנחיות מדיטציה - מאמץ נכון ומטא (
סופ״ש ארוך  של ויפסנא עם ערן הרפז וסנדיה בר קמה, מרץ 23)
שיחת דהרמה: ההר שמאחורי העיר: מאמץ נכון (ריטריט חנוכה עם קרן ארבל ויהל אביגור, דצמבר 22)
מדיטציה מונחית  (ריטריט חנוכה עם קרן ארבל ויהל אביגור, דצמבר 22)
שיחת דהרמה: על גדת השיטפון  (ריטריט סוכות בהנחיית ערן הרפז ושרית זר אביב, אוקטובר 22)
הנחיות מדיטציה: עבודה עם מחשבות  (ריטריט סוכות עם ערן הרפז ושרית זר אביב, אוקטובר 22)
מדיטציה מונחית: חזרה לגוף  (ריטריט סוכות עם ערן הרפז ושרית זר אביב, אוקטובר 22)
מדיטציה מונחית  (סופ"ש ויפסנא עם מיכל כהן ואילן לוטנברג, ספטמבר 22)
שיחת דהרמה: על דוקהה ורוך כדרך לשחרור  (סופ"ש ויפסנא עם ערן הרפז ואסף כץ, אוגוסט 22)
מדיטציה מונחית  (סופ"ש ויפסנא עם ערן הרפז ואסף כץ, אוגוסט 22)
מדיטציה מונחית  (סופ"ש ויפסנא עם שימי לוי ושחר מתן, פברואר 22)
מדיטציית מטא (סופ"ש ויפסנא עם יונתן דומיניץ ומיכל כהן, ספטמבר 21)
מדיטציה מונחית (סופ"ש ויפסנא עם מיכל כהן)
מה מתאפשר בעצירה: שיחת דהרמה ואחריה מדיטציה מונחית (סופ"ש אונליין איזון תומך במצבי רגש עם רני עובדיה, מאי 2020)

הקלטות נוספות:

מדיטציה של תשומת לב לנשימה, 11 דקות
מודעות לגוף ולחמשת האורחים / מכשולים, 32 דקות 

התרווחות בגוף, הוקרת תודה ושמחה - מודיטה, 38 דקות

 לשהות בגוף, לשמוט את מה שאין בו צורך  26 דקות
 גוף כגוף - לנוח עם התחושות 40 דקות

bottom of page